All tags

Tag: silver

Ipse Dixit Necklace

Adam Henderson

Memory Palace

Qiang (Helen) Li

The Last Fragrance-Forget me not

Tianqing Li

The Last Fragrance-Jasmine

Tianqing Li

The Last Fragrance-Daffodil

Tianqing Li

The Split Stack

Shivani Tyagi

Emotion in the space -the moon and the window-

Taizen Wada

Scarlet ring

Taizen Wada

SOUL FOOD

Eavan (Yiwen) Wang

BODY NEEDS

Eavan (Yiwen) Wang

VOYEUR

Eavan (Yiwen) Wang

rEvolution - The book of the project.

Adrian Ward

rEvolution

Adrian Ward

a dying trade

Adrian Ward

Utopia

Adrian Ward

See My Soul

Weikun Yin

Memory Palace

Weikun Yin

Symbiotic

Weikun Yin

Trauma and elastic instant series

Fuqi Zhang

Savings

Fuqi Zhang

Social
Royal College of Art
Registered Office: Royal College of Art, Kensington Gore, South Kensington, London SW7 2EU
RCA™ Royal College of Art™ are trademarks of the Royal College of Art